Budowa drogi łącznikowej klasy GP pomiędzy węzłem Brzesko na autostradzie A-4 a drogą krajową DK94g (dawna nazwa DK-4) - jako docelowego przebiegu DK75

Stopka strony


Przedsiębiorstwo Inżynieryjne IMB Podbeskidzie Sp. z o.o.
Spełniamy wymagania jakości potwierdzone certyfikatem ISO 9001:2015