RODO - klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest IMB Podbeskidzie Spółka z o.o., informacje dotyczące Państwa danych osobowych można uzyskać pod adresem email: biuro@imbpodbeskidzie.pl
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu :
 • fakturowania i rozliczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, RODO
 • zawarcia i realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, RODO
 • dochodzenia roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, RODO
 • oferowania naszych produktów oraz usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, RODO

        3. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 • Urząd Skarbowy
 • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 • firmy świadczące usługi w zakresie: dochodzenia roszczeń, transportowe, utrzymania systemów IT oraz obsługi poczty elektronicznej Spółki
 1. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa,
 2. Posiadają Państwo  prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 3. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może uniemożliwić zawarcie umowy, sprzedaż towarów lub usług, itp.
 5. Niniejsza klauzula została zaktualizowana 26 czerwca 2018 roku i może podlegać dalszym zmianom.

Stopka strony


Przedsiębiorstwo Inżynieryjne IMB Podbeskidzie Sp. z o.o.
Spełniamy wymagania jakości potwierdzone certyfikatem ISO 9001:2015