Roboty budowlane polegające na zabezpieczeniu osuwiska Ostałowa Zagórska i Dąbrowska oraz osuwiska Świnna Poręba

Data zakończenia Data rozpoczęcia Data zakończenia

Strony w rezultacie wyboru oferty najkorzystniej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 114/ZZZ/2019/RK pn. "Roboty budowlane polegające na zabezpieczenu osuwiska Ostałowa Zagórska i Dąbrowska oraz osuwiska 1/21 Świnna Poręba", prowadzonym w trybie

Stopka strony


Przedsiębiorstwo Inżynieryjne IMB Podbeskidzie Sp. z o.o.
Spełniamy wymagania jakości potwierdzone certyfikatem ISO 9001:2015