Laboratorium zakładowe

Świadczone usługi:

 • Projektowanie i badanie mieszanek betonowych różnych klas, w tym betonów mostowych oraz betonów zawierających zbrojenie rozproszone.
 • Badania właściwości świeżych mieszanek betonowych zgodnie z PN-88/B-06250
 • konsystencja
 • zawartość powietrza
 • temperatura
 • Badania betonów zgodnie z PN-88/B-06250
 • wytrzymałość na ściskanie
 • nasiąkliwość
 • wodoszczelność
 • mrozoodporność
 • Badania kruszyw do betonów.
 • Badania zagęszczenia gruntu zgodnie z PN-B-04452.
 • Badania płytą dynamiczną według TPFB- StB, 8.3. - 2003
 • Badania nieniszczące betonu w konstrukcjach za pomocą młotka Schmidta zgodnie z PN-74/B-06262 lub PN-EN 12504-2.
 • Pobieranie i badanie betonowych odwiertów rdzeniowych zgonie z PN-EN 12504-1.
 • Badania wytrzymałości na odrywanie Pull-off zgodnie z PN-EN 1542.

Wyposażenie laboratorium:

 • Prasa hydrauliczna do badań wytrzymałościowych MATEST typ C070, zakres 3000kN
 • Suszarka laboratoryjna MATEST typ A13 o pojemności 300 dm3
 • Zamrażarka automatyczna TOROPOL typ K010
 • Aparat do badania wodoprzepuszczalności betonu Ratio-Tec typ WU 3MM 10 BAR
 • Zestaw sit IMPACT o średnicy 300mm i wymiarach oczek kwadratowych od 0,063mm do 31,5mm
 • Wstrząsarka elektromagnetyczna do sit MATEST typ A059-02
 • Waga elektroniczna OHAUS typ EXPLORER E1K210, zakres do 12 kg
 • Młotek Schmidta PROCEQ typ DIGI-SCHMIDT 2 z rejestratorem elektronicznym
 • Aparat do badania zawartości powietrza w mieszance betonowej ELE
 • Stolik wibracyjny do zagęszczania próbek mieszanki betonowej
 • Formy stalowe i z tworzywa sztucznego na próbki betonu typu B (150x150x150mm), typu C (100x100x100mm)
 • Sonda elektroniczna do badania wilgotności kruszyw MIKROLANCE
 • Stożki Abramsa do badania konsystencji mieszanki betonowej wg PN-88/B-06250
 • Sonda dynamiczna lekka typ SD-10 do badania zagęszczenia gruntu
 • Lekka płyta do badań właściwości dynamicznych podłoża gruntowego typ HMP LFG-SD/PC
 • Wiertnica do betonu HILTI DD200 wraz z kompletem oprzyrządowania (max. Średnica odwiertów 300 mm)
 • Aparat Pull-off Dyna Z-16 E z rejestratorem elektronicznym DYNAMETER
 • Zestaw Polskich Norm i Procedur niezbędnych prawidłowego przeprowadzenia badań.
 • Narzędzia pomocnicze (łopaty, kielnie, pojemniki na beton, termometry)
 • Sonda statyczna CPTU Hyson 200kN firmy A.P. van den Berg zamontowana na przyczepie.
  Sonda statyczna umożliwia precyzyjne określenie wybranych parametrów geotechnicznych gruntu poprzez pomiar oporu na podstawie i pobocznicy stożka wciskanego w grunt z jednostajną prędkością. W przypadku stosowania sondy ze stożkiem z czujnikiem piezoelektrycznym (CPTU) pomiar odbywa się w sposób ciągły a dodatkowo przeprowadzić można pomiar ciśnienia wody porowej oraz inklinacji (odchylenia wciskanych żerdzi od pionu). Dokładność pomiarów jest znacznie wyższa niż w przypadku stosowania sondy CPT ze stożkiem mechanicznym.  Sonda umożliwia precyzyjne wykonania pomiarów do głębokości nawet 30m. Zapisywane podczas pomiaru dane są rejestrowane przy pomocy programu GOonsite w pamięci komputera. Na podstawie uzyskanych danych dokonuje się interpretacji zmienności rodzaju gruntu i jego stanu.
   


Nadzór laboratoryjny na budowie:

Na życzenie klienta firma IMB-Podbeskidzie oferuje kontrolę mieszanki betonowej na placu budowy. Zakres i rodzaj wykonywanych badań zależą od indywidualnych wymagań klienta.
Standardowo wykonywane są badania konsystencji, zawartości powietrza i temperatury mie-szanki betonowej dostarczonej na budowę. Z dostarczonej do Odbiorcy partii betonu pobie-rane są próbki przeznaczone do badań stwardniałego betonu. Kontroli podlega każdy trans-port mieszanki betonowej przed zabudową.

Stopka strony


Przedsiębiorstwo Inżynieryjne IMB Podbeskidzie Sp. z o.o.
Spełniamy wymagania jakości potwierdzone certyfikatem ISO 9001:2015